Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Aktuality

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 26.8.2020 ve třídě Žluťásků od 16:00 hodin. Budete informováni o průběhu adaptačního programu při nástupu dětí do MŠ a o provozu školy. Těšíme se na vás.


Krásné prázdniny

Milé děti, milí rodiče, přejeme vám krásné prázdniny, plné zážitků, nádherných dobrodružství, pohody, sluníčka. Užijte si je ve zdraví společně s vašimi dětmi, dávejte na sebe pozor a v úterý 1.září 2020 se na v&a [...]


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřské školy je prodloužen na období 1.7. - 31.7.2020. Provoz je zajištěn ve třídě Žabiček od 7:00 - 16:00 hodin a to v jedné neměnné skupině dětí. Předávání dětí ráno i odpoledne bude zachováno v současném [...]


Rozloučení s předškoláky

Milé maminky a tatínkové, blíží se konec školního roku a s tím i rozloučení s předškoláky. Vše je nyní jinak, než bychom si přály. Rozloučení se školkou je významným okamžikem v životě dětí, už z nich  budou [...]


Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/9/seznam/prijatych


Změna platby školného od 16.3. - 30.6.2020

Vážení rodiče, ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická, rozhodla podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský z& [...]


Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,  25.5.2020 v 7:30 hod. otevíráme, pro přihlášené děti, mateřskou školu. Nezapomeňte první den přinést Čestné prohlášení, které předáte učitelce,řádně vyplněné a podepsané.  Zvažte pros&i [...]


Provozní podmínky k chodu MŠ v době omezeného provozu

  Vážení rodiče, zde najdete v bodech konkrétní informace a provozní podmínky k chodu MŠ Jažlovická  v době omezeného provozu z důvodu „COVID-19“.   Vzhledem k neustále se měnící situaci mějte, prosím, pochopení, že b [...]


Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media